Ochrona danych osobowych

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. Art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO, informuję osoby zapisujące się do newslettera, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39.(zwany dalej ADO).
  2. Dane osobowe, w szczególności: adres e-mail, i adres IP przetwarzane są przez ADO w celach marketingowych produktów własnych – podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f). Uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów własnych.
  3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z którymi ADO posiada umowę powierzenia danych osobowych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania celu wskazanym przy zbieraniu danych
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez ADO.
  5. Właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także ma prawo do przenoszenia danych oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przez ADO danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych spowoduje brak możliwości przesyłania newsletterów.