I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową kanunature.eu zwanym niżej sklepem jest Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39, NIP 4990658610, REGON 365030389, KRS 0000630060.
 2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kanunature.eu lub pod nr tel.:+48 94 346 58 68.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.kanunature.eu.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kanunature.eu, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Właściciel – Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39, NIP 4990658610, REGON 365030389, KRS 0000630060.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową sklepu.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez klienta zamówień.
 6. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu (informacji), rozsyłana za pośrednictwem internetu, do zadeklarowanych Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrazili taką chęć podając przy tym imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, zawierająca informacje promocyjne dotyczące działanie Sklepu i produktów w nim dostępnych.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
  – urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  – dostęp do sieci Internet;
  – adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu oceny faktycznego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika . Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, dokumencie udostępnionym na stronie www.kanunature.eu i stanowiącym integralną część Regulaminu.

IV. REJESTRACJA I LOGOWANIE

Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu;
– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
Zarejestrowany Klient ma możliwość:
– dostępu do statusu oraz historii zamówień;
– otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
– informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
– zamówienia Produktu,
– zmiany swoich danych;
– zmiany swojego hasła;
– sprawdzenia swojego zamówienia;
– usunięcia swojego konta.
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.
Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 4. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 5. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  – wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  – podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania oraz formularza dostawy;
  – wybór formy dostawy i płatności;
  – zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamawiam i płacę”;
  – wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta; Potwierdzenie zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia
 7. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 8. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

VI. FORMA PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie
  – przelewu bankowego;
  – płatności przy odbiorze (“za pobraniem”);
  – płatności za pośrednictwem platformy PayU;
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT.

VII. CENY

 1. Cena na stronie Sklepu przy produkcie zawiera podatek VAT i jest w PLN (nie jest ostateczna, bo np. Klient może dostać kupon rabatowy naliczany przy podsumowaniu zamówienia, mogą dojść koszty przesyłki, koszty pobrania).
 2. Koszty dodatkowe naliczają się (lub nie w zależności od wartości zamówienia) po tym jak Klient wyedytuje szczegóły koszyka (wciskając przycisk “zobacz koszyk”).
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. DOSTAWA

 1. Towary zamówione przez Klienta Sklep dostarcza, korzystając z usług firmy kurierskiej GLS lub do wybranego paczkomatu Inpost. Zamówiony towar wysyłany jest na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 3. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce “Warunki dostawy” na stronie głównej Sklepu. W przypadku zamówienia większej ilości towarów koszty przesyłki ustalane się indywidualnie z Klientem.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 5. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 6. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 7. Klient w momencie odbioru przesyłki powinien w celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia towaru podczas transportu, sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu jest wymagane wyłącznie przez firmy spedycyjne i często stanowi warunek do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 8. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39, NIP 4990658610 lub adres email: sklep@kanunature.eu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39, NIP 4990658610.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  – świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
  – świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

X. PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił Sprzedawcy roszczenie z tytułu rękojmi w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową wymaga formy pisemnej i jest przekazywana:
  – listownie na adres: Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39, NIP 4990658610;
  – elektronicznie na adres: sklep@kanunature.eu;
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji wysłanej przez Klienta.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie zwrotu świadczenia.
 10. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się na stronie Sklepu.
 11. Prawo do roszczeń z tytułu rękojmi nie przysługuje Klientom dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

XI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XII. POZOSTAŁE

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem: http://kanunature.eu/.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub przez Sąd Powszechny wskazany według właściwości ogólnej.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzeniach roszczeń. Konsument może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów drogą elektroniczną np. za pomocą unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.